Questionnaire for tourists, sightseers visiting historic complex / Тарыхый комплексти көрүп келген туристтерди сурамжылоо / Опрос туристов, экскурсантов посетивших исторический комплекс

0
1867

↓↓↓(Төмөндө кыргызча текстти караңыз)↓↓↓
↓↓↓(Текст на русском смотреть ниже)↓↓↓

WELCOME TO KYRGYZSTAN!

        The Department of Tourism of the Kyrgyz Republic, with the assistance of JICA and BizExpert Analytical Centre conduct a survey among tourists from different countries.

Our aim is to gather basic data for a precise understanding of the tourism sector around the three World Heritage sites in the Chui region.

Please answer the following questions. This will become your small contribution to the development of tourism in the Kyrgyz Republic and preservation of the historical heritage.

КЫРГЫЗСТАНГА КОШ КЕЛИҢИЗДЕР!

        Кыргыз Республикасынын Туризм департаменти JICA уюмунун жана BizExpert аналитикалык борборунун көмөгү менен ар кайсы өлкөлөрдөн келген туристтер, экскурсанттар арасында сурамжылоо жүргүзүүдө.

Сурамжылоонун максаты — Чүй облусундагы үч Дүйнөлүк мурас объектисинин айланасындагы туризм секторун так түшүнүү үчүн баштапкы маалыматтарды чогултуу.

Сиздерден төмөнку суроолорго жооп берүүнүздү өтүнөбүз. Бул сиздердин Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүгө жана тарыхый мурастарды сактоого кошкон салымыңыздар болот.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЫРГЫЗСТАН!

        Департамент туризма Кыргызской республики при содействии JICA и Аналитического центра «БизЭксперт» проводит опрос среди туристов, экскурсантов, из разных стран.

Цель опроса — собрать исходные данные для точного понимания туристического сектора вокруг трех объектов Всемирного наследия в Чуйской области.

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Это станет вашим небольшим вкладом в развитие туризма в Кыргызской Республике и сохранение исторического наследия.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here